Výlety do okolí

Okolí zdejší poskytuje ctěným návštěvníkům nejedno milé překvapení.

V obci naší dvě muzea k návštěvě zvou. Krom našeho rodinného Muzejíčka smaltu ještě Městské muzeum týnecké kameniny.  V nedalekých Lešanech navštíviti můžete Vojenské muzeum, jež svou rozsáhlostí nabývá významu evropského. Týnecké muzeum s rotundou slohu románského, jílovské muzeum historii těžby zlata ve štolách středověkých nabízí a mnohé další zajímavosti.

V okolí nejedna jízdárna romantický výlet na koňském hřbetu poskytuje svým návštěvníkům. Kupříkladu nedaleký statek Benice – skvost slohu barokního, Všetice či Heroutice. Vyraziti můžete též Posázavskýn pacifikem na výlet krajinou či vystoupati na horu Medník.

Milovníkům historie nabízí se k návštěvě zámek Konopiště s mnoha skvosty po arciknížeti Ferdinandu d´Este a jeho rodině, překrásným parkem a skleníkem.

Blízké řeky Sázava s Vltavou poskytují vyžití ve sportu vodáckém, utěšené vyhlídky na stezkách podél řeky a návrat do časů trampingu. Dále koupání a plování v Aquacentru na Měříně, Živohošti či Slapské nádrži, kterážto matičku Prahu elektřinou zásobuje. Zdejší hluboké lesy poskytují  také množství plodů lesních, především však potěší milovníky houbaření.

Blízká Vltava poskytuje možnosti koupání na Slapech, nebo Měříně, kde jest pod střechou akvapark s mnoha atrakcemi vodními i  přírodní písčitá pláž.

Příznivci sportu cyklistického tu množství možností k projížďkám naleznou. Též turista si najde stezky Klubem českých turistů značené, kteréžto jej k zajímavým cílům dovedou. Další zajímavosti našeho kraje jsou bájná hora Blaník, město Vlašim s překrásným zámkem a vyhlášeným parkem zámeckým, hrad Šternberk, či zámek Jemniště. Jistě bychom mohli dáti dalších příkladů. Avšak lépe je přijeti a na vlastní oči se přesvědčiti.

Pro návštěvníky máme k dispozici veliké množství informačních materiálů,aby jim pomohly zorientovati se ve veliké nabídce možností, které se kol dokola  nabízí.

Každý si jistě vybere dle svého naturelu a zájmu.